Over Atelier Watergeus

De naam Watergeus
Watergeuzen zijn in Leiden een bekend begrip. Het zijn vrijbuiters op zee , die in het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) waren uitgeweken voor de komst van de Spaanse troepen in de Nederlanden. In 1574 hebben zij Leiden ontzet van de Spaanse overheersing.
Woonboot “Watergeus” is de woon- en werkplaats van Joukje van den Berg. Tijdens de Kunstroute is de Woonboot tevens Galerie.

Joukje van den Berg
In het vrijbuiter zijn herkent Joukje zich meer en meer. “Al doende leren” staat centraal in hoe zij leeft en hoe zij werkt. Op die manier is de watervilla tot stand gekomen – van ontwerpen op ruitjes papier tot krachten bundelen en bouwen met eigen handen. Zo is het met schilderen gegaan – van intuïtief schilderen (Buitenkunst en Marian Bax, Nijmegen/Frankrijk) via experimenteren met perspectief, hoofden, handen, landschappen naar schilderen van binnen naar buiten (bij Hans de Bruijn en Rudolf Smeets, Leiden). En zo is het ook in het werkzame leven gegaan – van loyaal werknemerschap tot vrij ondernemer.
 Zie www.sense-kerncoaching.nl en www.kindertrainingleiden.nl